SỰ LỰA CHỌN SỐ 1 VỀ ẨM THỰC THÁI

Đặt bàn ngay

CS1: 57 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội (0915301111)
CS2: 6 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội (0879863577)
CS3: 63 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội (0879866895)
CS4: 88 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội (0796668888)
CS5: 48 Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội (0877122888)

NEW

ĐẶT BÀN NGAY